Om MediaTeam

MediaTeam AS ble stiftet i august 1991 av Ellinor Kittilsen. I juli 2005 ble MediaTeam AS omstrukturert til en franchiseordning der de tidligligere ansatte ble franchisetakere i MediaTeam AS.

Som et resultat av omleggingen består teamet av selvstendige mediekonsulenter knyttet sammen under MediaTeam AS paraplyen. Konsulentene som er tilknyttet MediaTeam har lang erfaring inn annonsesalg og har god utdannelse innen annonsesalg og medierådgivning.

Konsulentene har lang erfaring innen annonsesalg for fagpresse, temabilag ,magasiner og salg på internett. Vi har i alle år lagt stor vekt på annonsesalg for fagpresse og har i dag en god opparbeidet database innen mange forskjellige annonsørgrupper.

Media Team var tidlig ute med salg av annonser på internett, noe som resulterte i at vi fikk ansvaret for å starte opp annonsesalget for Dagbladet på nettet. MediaTeam var et av de første selskapene som startet opp salg av temabilag for distribusjon i riksaviser,- hovedsakelig i Dagbladet.

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker