Dissimilis Norge

Dissimilis Norge gir ut medlemsblad fire ganger i året. Dissimilis gir et tilrettelagt undervisningstilbud innen musikk, dans og drama til mennesker med spesielle behov. Dissimilis dyrker og utvikler de unike talenter som finnes i utøverne, - både menneskelig og kunstnerisk.
I bladet legges det vekt på utstrakt bruk av bilder, slik at også de uten gode leseferdigheter kan ha glede av bladet.
Gjennom medlemsbladet kan de profilere egne aktiviteter og holde seg oppdatert på det som skjer i regi av Dissimilis.

Jostein Værnes

Telefon: +47 99 35 23 46
E-post: jostein@media-team.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker