Fredrikke

Fredrikke er medlemsbladet til Norske Kvinners Sanitetsforening. Bladet kommer ut fire ganger i året, med et opplag på rundt 48.000 Undersøkelser har vist at hvert blad leses av flere enn to personer. Bladet leses av flest kvinner, men også av mange menn.

 

Ellinor Kittilsen 

Telefon: +47 908 20 663
E-post: ellinor@media-team.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker