Geo

GEO er et populærfagelig tidsskrift for profesjonelle geovitere ( industri, forskning, utdanning) og den interesserte allmennhet GEO omtaler geofaglige forhold i Norge og i utlandet der norske geovitere og norske firmaer er involvert.

GEO har et bevisst forhold til å presentere nyheter og reportasjer fra industriell virksomhet relatert til geolobiske ressurser eller geofaglige problemstillinger, herunder oljebransjen, bergverksvransjen og anleggsbransjen. Videre tas det sikte på å formidle stoff fra utdanning  og forskning i geofagene samt ha et våkent øye.

Ellinor Kittilsen 

Telefon: +47 908 20 663
E-post: ellinor@media-team.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker