HK-Nytt

HK-Nytt er fagbladet til Handel og Kontor i Norge, LOs tredje største forbund. Bladet bringer aktuelt faglig stoff og reportasjer til kontor-, butikk- og lageransatte over hele landet. Handel og Kontor organiserer i en rekke bransjer og næringer, hvorav halvparten arbeider innen detaljhandelen. 10 prosent er ansatt på kontor og lager i engroshandelen, og 10 prosent arbeider i ulike bransjer innen industrien. 10 prosent av HK-medlemmene arbeider i ulike
organisasjoner. Resten arbeider innen bransjer som luftfart og reiseliv, aviser og trykkerier, Vinmonopolet, bensinstasjoner, forlag, bokklubber med mer. I tillegg til HKs medlemmer leses bladet av ansatte i offentlige institusjoner, organisasjoner, arbeidsgivere, presse og politiske beslutningstakere. HK-Nytt har et opplag på drøyt 71.000. Det trykte magasinet kommer ut ti ganger i året. I tillegg publiseres det daglige nyheter på www.hk-nytt.no.

John Larssen

Telefon: +47 934 99 304
E-post: john@media-team.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker