Kretsløpet

Kretsløpet er Norges eneste spesialmagasin for avfall- og gjenvinningsbransjen.

Bladet går ut til relevante beslutningstakere og aktører innenfor bransjen.

Opplag: 1.800
Antall utgivelser: 6 per år

Arnt Erik Isaksen

Telefon: +47 411 61 619
E-post: arnt.erik.isaksen@flexkonsult.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker