Maritim Logg

Maritim Logg er et medlemsblad for medlemmer i Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Bladet har et samlet opplag på 35.000 og distribueres per post til sine medlemmer. Bladet er på 64 sider og gir ut ti nummer i året. I tillegg til egne medlemmer, leses bladet av arbeidsgivere, redere, andre organisasjoner, offentlige institusjoner, samt politiske beslutningstakere.

John Larssen

Telefon: +47 934 99 304
E-post: john@media-team.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker