Nettverk

Nettverk er bladet til EL & IT Forbundet som har ca. 40.000 medlemmer. Gjennom en vertikal organisering i flere bedrifter/virksomheter, er mange yrkesgrupper representert. I tillegg til egne medlemmer, leses bladet av ansatte i el-, energi- og IKT-bransjen, arbeidsgivere, andre organisasjoner, offentlige institusjoner samt politiske beslutningstakere.

Nedenfor er en oversikt over de områdene som organiseres i EL & IT Forbundet:

  • Installasjon i boliger og industri (svak- og sterkstrøm og høyspent)
  • Installasjon ogvedlikehold av oljeinstallasjoner (offshore og onshore)
  • Installasjon og reparasjon på skip
  • Reparasjon av radio /TV
  • Heismontasje
  • Serviceelektronikk
  • Bedriftselektrikere
  • Ansatte innen produksjon og distribusjon av elektrisk kraft
  • Ansatte i telekommunikasjonsbedrifter
  • Ansatte iIKT-bransjen

Arnt Erik Isaksen

Telefon: +47 411 61 619
E-post: arnt.erik.isaksen@flexkonsult.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker