Norsk Skogbruk

Norsk Skogbruk er landets eneste fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene maskin/teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark. Det norske Skogselskap er utgiver.

Målgrupper:

  • Funksjonærer i skogbruket
  • Skogeiere
  • Skogsentreprenører og brukere av skogsmaskiner, motorsager og annet utstyr, samt utstyr for skogsveibygging
  • Ansatte på sagbruk og i treforedlingsbedrifter
  • Aktive i bioenergibransjen

Arnt Erik Isaksen

Telefon: +47 411 61 619
E-post: arnt.erik.isaksen@flexkonsult.no

MediaTeam AS Besøksadresse: Leangbukta 31, 1392 Vettre Postadresse: Postboks 45, 1371 Asker